• با خیال راحت در ارتفاع باش ...
لوگو5

تماس با ما

09107753303

اینستاگرام

pishrobalabarfars@

گالری

بالابر مسکونی 2

بالابر مسکونی 2

طراحی و نصب بالابر هیدرولیک ثابت مدل (PHS) جهت منزل مسکونی با ارتفاع نیم طبق √بنا به سفارش کادر دور شیشه ای √تحمل بار 200 کیلو √دارای محافظ زیر دریچه ...

بالابر تجاری 2

بالابر تجاری 2

جهت مجتمع تجاری با ارتفاع 3 متر √ بنا به سفارش کادر دور فلزی √ تحمل بار 300 کیلو گرم √ دارای محافظ زیر دریچه √ موتور ...

بالابر مسکونی

بالابر مسکونی

طراحی و نصب بالابر هیدرولیک ثابت مدل (PHS) جهت منزل مسکونی با ارتفاع 2متر √ بنا به سفارش کادر دور شیشه ای √ طبق سفارش کادر دور شیشه ای √ تحمل بار ...

بالابر تجاری

بالابر تجاری

طراحی و نصب بالابر هیدرولیک ثابت مدل (PHS) جهت مجتمع تجاری با ارتفاع 3 متر √ بنا به سفارش کادر دور شیشه ای √ دارای محافظ نرده ای √ تحمل بار 300 ...