بالابر هیدرولیک مدل PHS

نام بالابر متحرک:بالابر هیدرولیک PHS
مدل بالابر متحرک:PHS
برند بالابر متحرک:پیشرو بالابر فارس
1028320196051001B
1028321196051001B
1028320978041001B
1028321978041001B
1028322088911001B
1028323088911001B
1028324339141001B
1028324032941001B
1028323914641001B
1028326086041001B
1028326686741001B
1028326986041001B
1028326857051001B
1028325032941001B
1028327686741001B
1028325986041001B
1028327857051001B
1028327826641001B
1028328986041001B
1028328826641001B
1028329775341001B
1028328037631001B
1028329986041001B
1028329831941001B
1028328686741001B
1028320196051001B 1028321196051001B 1028320978041001B 1028321978041001B 1028322088911001B 1028323088911001B 1028324339141001B 1028324032941001B 1028323914641001B 1028326086041001B 1028326686741001B 1028326986041001B 1028326857051001B 1028325032941001B 1028327686741001B 1028325986041001B 1028327857051001B 1028327826641001B 1028328986041001B 1028328826641001B 1028329775341001B 1028328037631001B 1028329986041001B 1028329831941001B 1028328686741001B
توضیحات

الابر ثابت الکتروهیدرولیکدارای سیستم محافظ زیر دریچه

مجهز به سیستم ایمنی زیر سبد

دارای سیستم فرود اضطراری

امکان ساخت سبد در ابعاد و اشکال مختلف

قابل سفارش در ارتفاع و تناژ مختلف

مناسب جهت انبارها، منازل، فروشگاه ها و مراکز تجاری

مکانیزم عملکرد:هیدرولیکی
محل نصب بالابر:داخل ساختمان

خارج ساختمان
امکانات:مجهز به سیستم ایمنی زیر سکو
دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
بالابر ثابت الکتروهیدرولیک - دارای سیستم کاهش ارتفاع
مدت زمان تعویض و تعمیر:
مدت زمان تامین قطعات و تعمیر:
کشور سازنده:ایران