تلفن :
071-37745400
071-37745401
071-37745402
071-37745403
071-37745405
فکس :
07137745402
شماره موبایل:
09171892588
09171893303
فکس :
نشانی : ایران - شیراز - شهرک صنعتی بزرگ - میدان پنجم - پژوهش جنوبی - خیابان 301 - انتهای خیابان - سمت چپ صندوق پستی: 715557135