دی ۱, ۱۳۹۹

یکی از انواع وسیله هایی که برای بالا بردن افراد و تجهیزات ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد بالابر ساختمان می باشد. این نمونه از تجهیزات […]
مهر ۱۷, ۱۳۹۹

۲۶۴۷۸۷-۱۲۴۱۴/بالابر-۸-متری